Cadru general

Toate statele membre au obligaţia de a pune în aplicare strategii de integrare a romilor până în 2020, iar educaţia este un element-cheie al politicii sociale. În scopul de a atinge succesul în astfel de strategii, cooperarea dintre statele membre este esenţială şi, prin urmare, problemele ar trebui să fie tratate la nivel european. Un domeniu de o importanţă fundamentală pentru integrarea romilor este într-adevăr educaţia, deoarece statistic romii sunt sub-reprezentaţi în mod semnificativ în toate cele patru niveluri de educaţie: şi anume pre-şcolar, şcolar, superior şi de formare profesională. Aceste patru domenii sunt toate vizate de subprogramele Comenius (nivel preşcolar şi şcolar), Erasmus (învăţământ superior), Leonardo da Vinci (formare profesională). Problemele fundamentale pentru romi la aceste niveluri includ frecvenţă redusă, o rată ridicată a abandonului şi în general sub-reprezentarea. În plus, romii sunt discriminaţi de multe ori din cauza etniei şi trecutului lor, iar educaţia este în mod natural un mijloc de combatere a acesteia.

 

Proiectul ERNE

Proiectul ERNE este finanţat de Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Programme) al Comisiei Europene, pe o perioadă de doi ani (decembrie 2012 - noiembrie 2014). Acest proiect este un parteneriat între nouă parteneri europeni.

 

Obiective și metode

Scopul principal al proiectului este crearea unei reţele de organizaţii partenere, care îşi propune să realizeze următoarele:

a) Identificarea de bune practici: toate organizaţiile partenere au experienţe bogate, cu diferite abordări şi metode pentru integrarea şi sprijinirea copiilor de etnie romă, a tinerilor adulţi în sistemele educaţionale. Mai multe abordări sunt disponibile pentru analiza şi identificarea potenţialului de transfer care va fi realizat de partenerii din proiect pentru nivelurile de învăţământ preşcolar, învăţământul şcolar, învăţământul superior, precum şi formarea profesională. În special includerea învăţării limbii şi probleme de alfabetizare, precum si analiza de transfer între diferite niveluri ale sistemelor de educaţie din ţările partenere vor fi abordate cu acest scop. Pentru analiza şi identificarea de bune practici va fi lansată o consultare deschisă on-line pentru a implica reprezentanţi ai grupurilor ţintă, la un nivel larg.

b) Schimb şi transfer de bune practici: în urma identificării şi analizei bunelor practici în domeniul integrării copiilor romi, luând în considerare, de asemenea, originea lor culturală şi socială, transferul de bune practici între ţările partenere şi instituţiile implicate va fi al doilea obiectiv al reţelei. Va fi stabilit un sistem de sprijin pentru transferul unor abordări şi ale unor bune practici între ţările partenere.

c) Dezvoltarea de recomandări privind politicile: pentru toate cele 4 niveluri de educaţie analizate (preşcolar, şcolar, de învăţământ superior şi de formare profesională) şi în faţa celor 3 problemele cruciale identificate ca provocări pentru toate nivelurile (acces, rămânerea în sistem şi transferul între niveluri) vor fi elaborate recomandări concrete pentru factorii de decizie, pentru a influenţa în mod durabil nivelul de elaborare a politicilor şi de luare a deciziilor în ţările partenere, cât şi la nivel European. Recomandările politice vor fi, de asemenea, supuse unui proces de consultare publică on-line, pentru a realiza un grup ţintă mare şi pentru a asigura relevanţa sistemului.

d) Creşterea gradului de conştientizare şi diseminare: o serie de conferinţe publice vor fi puse în aplicare (câte una pentru fiecare nivel de învăţământ analizat, în total 4 conferinţe publice). Aceste conferinţe vor aduce la un loc părţile interesate, factorii de decizie şi politici în domeniu, pentru a discuta abordările de bune practici identificate şi pentru a căuta soluţii pentru integrarea copiilor romi şi adulţilor prin educaţie. Conferinţele vor fi sprijinite şi de alte abordări de diseminare şi de sensibilizare pentru a obţine un feedback larg din partea părţilor interesate şi din partea publicului interesat.

 

Aceste patru metode se aplică la toate cele patru niveluri de învăţământ deja identificate şi ar trebui să îmbunătăţească integrarea romilor la nivel naţional şi european prin creşterea perspectivelor de învăţământ, pentru toate grupele de vârstă ale romilor. Aceste perspective vor fi optimizate prin eforturi orientate către îndeplinirea următoarelor trei obiective principale în domeniul educaţiei:

1. Asigurarea introducerii copiilor romi în sistemul şcolar şi preşcolar

2. Asigurarea continuităţii copiilor romi în sistemul educaţional şi reducerea ratei de abandon

3. Asigurarea unui transfer între diferitele niveluri de educaţie, precum şi a unei transparenţe a informaţiilor

 

Se va ţine cont de documentele programatice de la Lisabona, Bologna şi Copenhaga. De asemenea vor fi luate în considerare limba şi cultura romilor. Recomandările de politici viitoare vor fi de asemenea axate pe strategia EU 2020 şi pe politicile de sprijin pentru integrarea romilor la un nivel european.

 

Beneficiarii proiectului

 • Elevi romi de toate vârstele;
 • Organizaţiile, instituţiile şi alte entităţi care lucrează cu romii;
 • Comunităţi Roma;
 • Cadrele didactice, organizaţiile locale, asociaţii, autorităţi publice şi ONG-uri sensibile la subiectul incluziunii sociale şi economice a romilor şi accesului la educaţie;

 

Rezultate ale proiectului

 • 5 conferinţe
 • Document de recomandare de politici - educaţie preşcolară
 • Document de recomandare de politici - educaţia şcolară
 • Document de recomandare de politici –învăţământ superior, nivel terţiar
 • Document de recomandare de politici - învăţământul vocaţional
 • Identificarea matricei pentru bune practici
 • Focus grupuri
 • Website ERNE
 • Pagina Facebook pentru ERNE

Find us on Facebook


Lifelong Learning Programme   Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie   Programm für lebenslanges Lernen

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice altă utilizare a informațiilor conținute în această publicație.

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround