Focus-grupurile vor consta în întâlniri la care vor participa aproximativ 6-8 persoane, reprezentanţi ai factorilor de decizie şi ai grupurilor ţintă. Focus grupul va discuta în profunzime abordările de bune practici identificate şi va selecta una sau două abordări ca fiind bune practici, acestea urmând să fie prezentate altor ţări şi sisteme.

Find us on Facebook


Lifelong Learning Programme   Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie   Programm für lebenslanges Lernen

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice altă utilizare a informațiilor conținute în această publicație.

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround