Reţea de politici şi de bune practici la nivel european, privind integrarea populaţiei Roma (ERNE) (Durata proiectului: 1.12.2012 - 30.11.2014)

Proiectul ERNE contribuie la implementarea strategiilor naționale privind incluziunea populației Roma și are drept scop creșterea șanselor de integrare a acesteia. Acest lucru va fi făcut printr-un schimb de experiențe și de bune practici prin intermediul rețelei constituite.

Scopul acestei rețele este de a analiza bune practici identificate de partenerii din proiect, în patru domenii educaționale importante: pre-școlar, școlar, al formării vocaționale și universitare. Ne vom concentra în special pe problema accesibilității, a reducerii abandonului școlar timpuriu și pe progresul de la un nivel educațional la altul. Vom realiza documente cu recomandări și politici pentru fiecare dintre aceste domenii, cu o largă implicare a reprezentanților grupurilor țintă, a factorilor de decizie și a decidenților politici într-un proces amplu de consultare.

În acest mod vom influența procesul de formulare a politicilor în țările partenere, ca și la nivel European. Acest lucru va fi realizat prin activități intense de diseminare și prin exploatarea rezultatelor.

 


O rețea diversă de îmbunătățire a integrării populației Roma

Find us on Facebook


Lifelong Learning Programme   Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie   Programm für lebenslanges Lernen

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice altă utilizare a informațiilor conținute în această publicație.

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround