Podijelite svoju dobru praksu popunjavanjem obrasca OVDJE . Sve dobre prakse i direktan link organizacije dionika, mreža i platformi biti će objavljeni.

Od koga ocekujemo da pridonese dobrim praksama?

a) Pružatelji usluga (to su gradovi/općine i / ili javne ustanove koje imaju obvezu osigurati obrazovne usluge za sve građane, uključujući romsku djecu i odrasle, i koje imaju izravan pristup samoj ciljanoj skupini, ali i učiteljima, obrazovnim stručnjacima, osoblju vrtića itd. kako bi se osigurala identifikacija, prijenos i proces kreiranja politike)

b) Škole (bave se integracijom romske djece kroz obrazovanje)

c) Visokoškolske ustanove (bave se općenito tercijernim obrazovanjem, a specifično i romskim mladim odraslim osobama, što se čini jednim od najvećih izazova u obrazovnim sustavima)

d) Nevladine organizacije koja predstavljaju interese i ideje romskih obitelji, mladih odraslih osoba i djece (imaju izravan pristup procesu kreiranja politike u zemljama članicama i na razini EU)

e) Organizacije koje se bave strukovnim obrazovanjem (nude strukovno obrazovanje i osposobljavanje u okviru obrazovnog sustava, a bave se strukovnim obrazovanjem romske djece i odraslih).

-------

Dobra praksa u Hrvatskoj:

EIFL Program Inovacija javne knjižnice P (PLIP-EIFL) u katergriji inovacije dobitnik je javna knjižnica 'Fran Galović' Koprivnica u Hrvatskoj koja je pozvana da predstavi svoje pobjedničke usluge kao primjer dobre prakse u zajednici medija za socijalno uključivanje romske zajednice na menunarodnoj konferenciji u romskoj godine obrazovne politika.

Prezentacija, koju je održala ravnateljica knjižnice, gna Dijana Sabolović Krajina, pod naslovom Doprinos javnoj knjižnici u lokalnoj zajednici za uspješno obrazovanje Roma: Primjer dobre prakse.

Pročitajte cijeli prezentaciju ovdje.

Find us on Facebook


Lifelong Learning Programme   Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie   Programm für lebenslanges Lernen

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu uporabu koja može biti izrađena od informacija sadržanih u njoj.

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround