Razmjena primjera dobre prakse po pitanju integracije Roma u Europi (ERNE) (Trajanje projekta: 1.12.2012 - 30.11.2014)

Projekt ERNE doprinos je provedbi Nacionalne strategije uključenja Roma kako bi im se povećale šanse za integraciju, putem razmjene iskustava i najboljih praksi kroz mrežni pristup.

Cilj ove mreže je analiza dobre prakse koja je podnesena od strane projektnih partnera. Ovi primjeri dobre prakse će se usredotočiti na četiri najvažnijih obrazovna područja: predškolsko, školsko, više i strukovno obrazovanje. Mi ćemo se posebno usredotočiti na pitanja pristupačnosti, smanjenja ranog napuštanja škole, te napredovanja iz jedne obrazovne razine na sljedeću. Proizvoditi ćemo radove političku preporuka za svaki od tih područja sa velikom uključenosti predstavnika ciljne skupine, interesnim skupinama i političkim donositeljima odluka u sveobuhvatnom procesu savjetovanja.

Na taj način ćemo utjecati na kreiranje politike u zemljama partnerima, kao i na europskoj razini. Mi ćemo to učiniti kroz snažne diseminacijske aktivnosti i iskorištavanje rezultata.

 


Raznolika mreža za poboljšanje integraciju Roma

Find us on Facebook


Lifelong Learning Programme   Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie   Programm für lebenslanges Lernen

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava stavove samo autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu uporabu koja može biti izrađena od informacija sadržanih u njoj.

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround